Viktig informasjon til medlemmer og partnere

Først og fremst må vi understreke at vi i Tønsberglivet støtter tiltak som sikrer liv og helse, og er glad for at våre medlemmer/partnerer følger engasjert oppVi må også starte arbeidet med trygge både våre virksomheter, arbeidsplasser og byens marked- og møteplasser. Dette arbeidet er Tønsberglivet i gang med, og vil utvikle i de ulike fasene vi går inn i. For oss er det også viktig å være en aktør som tar vare på verdiene og skaper samhold i befolkningen. 

Tønsberglivet oppfordrer alle virksomheter om å ta hensyn til kommunenes, Statens og Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende råd og koronasmitterestriksjoner. Noen av dere har allerede stengt etter pålegg fra myndighetene, og vi anbefaler nå alle andre butikkdrivere(eks Dagligvare/apotek)om å endre åpningstider til kl. 10-16(15) med virkning fra i dag 16.mars 2020 slik at de overordnede samfunnsmålene med restriksjonene kan nås, og som i tillegg også øker virksomhetenes evne til å unngå at arbeidsplasser går tapt. Vi understreker at dette ikke er et pålegg og den enkelte står fritt til å ta egne avgjørelser hvorvidt man ønsker å begrense åpningstid eller stenge helt som vi nå ser at flere gjør.

 

Tønsberglivet arbeider fortløpende med blant annet med norske bysentrums interesseorganisasjon, Norsk Sentrumsutvikling (NSU), og VIRKE med å fremme og sikre sentrumsnæringslivets rammebetingelser. I tillegg jobber vi med lokale tiltak, disse kommer vi tilbake til fortløpende.

 

Virke har allerede sendt konkrete forslag til tiltak til statlige myndigheter. Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og Tønsberglivet har stilt seg bak disse, da de i stor grad er dekkende for de utfordringene våre medlemmer nå opplever og vil oppleve framover.

 

Virke understreker at vi står sterkere sammen. Tiltakene gjelder bl.a. utsettelse av offentlige avgifter, fritak for arbeidsgiverperioden ved permitteringer og sykemeldinger mv. Mange av disse vil ha stor betydning for våre virksomheter framover.

 Viktig! Nytt fra Virke etter 2. april:

Virke har HER samlet de viktigste skatte- og avgiftstiltakene med datoer, permitteringstiltakene, låneordningen med statsgaranti – og ikke minst den ferske kompensasjonsordningen, som snart er på plass.


 

Virkes forslag til strakstiltak

Virke har vært i svært tett dialog med myndighetene gjennom hele helgen, og vil nå ha daglige møter fremover for å ivareta deres interesser. Det har blant annet vært møter med regjeringen, bl.a møte med statsministeren, Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Virke møter helsemyndighetene igjen i dag, og Arbeids- og sosialdepartementet.

 

Koronaviruset og tiltakene for å stenge store deler av Norge fører til bratt fall i omsetning av varer og tjenester. Virksomhetene kommer i en akutt likviditetsskvis. De har løpende utgifter, mens inntektene bortfaller. Tiltakene fra regjeringen må rettes mot denne likviditetssituasjonen og de må ha umiddelbar effekt.

 

Virke foreslår strakstiltak for å avhjelpe virksomhetenes likviditetskrise innen følgende områder:

 

  1. Permitteringsregler

Staten bør dekke hele arbeidsgiverperioden, og arbeidstakere som blir permittert må få full lønn i denne perioden, dekket av staten.

  1. Arbeidsgiveravgift og merverdiavgift

Virke foreslår å utsette termin 1-5 og og ha årlig mva- og aga-innkreving i 2020.

  1. Garantiordning for lån fra bankene

Virke foreslår en statlig garantiordning for lån fra bankene til bedrifter som er akutt rammet.

  1. Kompensasjonstiltakene

Virke mener myndighetene må kompensere virksomhetenes tap som følge av vedtak fra myndighetene.

  1. Sykelønn

Arbeidsgiver må fritas fra betalingsplikten i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene).

  1. Omsorgsdager

Arbeidsgivere bør kunne søke NAV om refusjon på lik linje som de i dag gjør med ansattgrupper som har rett på mer enn 10 dager pr år

  1. Avlysning av statlige avtaler med private

Virke ber om at regjeringen gir et signal til etater og kommuner om at de bør bidra til å holde hjulene i gang og ikke forsterke krisen ved å avlyse ikt-, konsulent-oppdrag ol.

 

Ta vare på hverandre og lytt tilde rådene som kommer!