Arrangementer og prosjekter som verktøy

I arbeidet med omdømme og byutvikling arrangerer vi en rekke arrangement for å bidra til å synliggjøre regionen, skape byliv og på andre måter bidra til å styrke vår bostedsattraktivitet, bedrifsattraktivitet og besøksattraktivitet.

Handelensdag vår/høst
(Info kommer)

Bondens Marked
(Info kommer)

Gjenbruksmarked
(Info kommer)

Møtearenaer for ulike bransjer
(Info kommer)

Kaffedagen
(Info kommer)

Nisjebutikkenes dag
(Info kommer)

Julegateåpning
(Info kommer)

Drift av Torvet
(Info kommer)

Magasin
(Info kommer)