Ulike omdømmekampanjer hele året

Hva:
For Tønsberglivet er det viktig å skape kjennskap, kunnskap og stolthet til regionen vår. Gjennom blant annet redaksjonelle omtaler, annonsering og bruk av sosiale medier setter vi fokus på ulike fortrinn med plassen vår.

Når:
Hele året

Hvorfor:
Målet er å synliggjøre Tønsbergregionen som et godt sted å bo, besøke og drive næring.