Ulike kampanjer omdømme hele året

22. februar 2020

Hva:
For Tønsberglivet er det viktig å skape kjennskap, kunnskap og stolthet til regionen vår. Gjennom blant annet redaksjonelle omtaler, annonsering og bruk av sosiale medier setter vi fokus på ulike fortrinn med plassen vår. 

 

Når: 

Hele året

 

Hvorfor:

Målet er å synliggjøre Tønsbergregionen som et godt sted å bo, besøke og drive næring.