Tønsberg Næringsforening

17. januar 2017

Tønsberg Næringsforening samler næringslivet, og engasjerer seg sterkt i saker som berører næringslivet, og arbeider for å fremme forutsigbarhet, gode rammebetingelser og engasjement for å drive næring.

 

Gode arbeidsplasser er viktig for er sterk og god region. Tønsbergregionen har sterke tradisjoner innen sjøfart og handel som strekker seg helt tilbake til vikingtiden. I dag er regionen preget av et mangfoldig næringsliv.

 

Næringforeningen arrangerer samlinger og jobber for et godt næringsliv i regionen. Besøk Tønsberg Næringforening sine nettsider HER