Organisering og formål

En sterk sentrumskjerne er viktig i stedsutviklingen, byutviklingen og for vekst, og øker attraksjonen til hele regionen. En sterk identitet og godt omdømme i tønsbergregionen er viktig for sentrumsattraktiviteten. Med dette som bakgrunn ble selskapene Pulserende Kystperle AS og Tønsberg Sentrumsutvikling AS fusjonert til selskapet Tønsberglivet AS i september 2019. Et kraftsenter for byutvikling og vekst i tønsbergregionen. Som fusjonert selskap har vi en mer robust organisering. Sammen jobber vi for å styrke samarbeidet mellom kommune, det private næringslivet og andre aktører. Selskapet er organisert på en måte som sikrer fokus på omdømmearbeid, byutvikling og vekst for hele regionen.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap, og har partnere og medlemmer.

Selskapet er lokalisert på Bydelshuset i Tønsberg. Det er fem ansatte fordelt på 3,1 stillinger i selskapet, i tillegg til prosjektstillinger på arrangement.

Daglig leder:
Cecilie Bækken Sørumshagen

Omdømme- og kommunikasjonssjef:
Charlotte Svensen

Markedskoordinator:
Marte Askeland

Prosjektkoordinator:
Anne Lene Haeselich

Formål:
Det fusjonerte selskapet Tønsberglivet AS er et omdømme- og byutviklingsselskap. Selskapet er et aksjeselskap eid av Tønsberg kommune, næringslivet og andre aktører i Tønsbergregionen. Både handelsnæringen, restauranter og eiendomsutviklere er sterkt representert sammen med øvrig næringsliv i tønsbergregionen. Tønsberglivet AS skal være en arena hvor næringslivet sammen med kommunen jobber for å utvikle Tønsberg til en levende og attraktiv by i regionen. Overordnet mål er å styrke Tønsbergregionens bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet.


Våre felles mål:

Øke bostedsattraktiviteten
Øke næringsattraktiviteten
Øke besøksattraktiviteten