Organisering og formål

Tønsberglivet AS er et omdømme- og byutviklingsselskap. Selskapet er et aksjeselskap eid av Tønsberg kommune, næringslivet og andre aktører i Tønsbergregionen. Både handelsnæringen, restauranter og eiendomsutviklere er sterkt representert sammen med øvrig næringsliv i tønsbergregionen. Tønsberglivet AS skal være en arena hvor næringslivet sammen med kommunen jobber for å utvikle Tønsberg til en levende og attraktiv by i regionen. Overordnet mål er å styrke Tønsbergregionens bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet.

Selskapet er organisert på en måte som sikrer fokus på omdømmearbeid, byutvikling og vekst for hele regionen.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap, og har partnere og medlemmer.

Selskapet er lokalisert på kontorbygget «Friends» nederst på Torvet. Det er fire ansatte fordelt på 3,1 stillinger i selskapet, i tillegg til prosjektstillinger på arrangement

 

Våre felles mål:
Øke bostedsattraktiviteten
Øke næringsattraktiviteten
Øke besøksattraktiviteten

Daglig leder:
Cecilie Bækken Sørumshagen

Omdømme- og kommunikasjonssjef:
Charlotte Svensen

Markedskoordinator:
Marte Askeland

Prosjektkoordinator:
Anne Lene Haeselich