Organisering

29. oktober 2019

En sterk sentrumskjerne er viktig i stedsutviklingen, byutviklingen og for vekst, og øker attraksjonen til hele regionen. En sterk identitet og godt omdømme i tønsbergregionen er viktig for sentrumsattraktiviteten. Med dette som bakgrunn ble selskapene Pulserende Kystperle AS og Tønsberg Sentrumsutvikling AS fusjonert til selskapet Tønsberglivet AS i september 2019. Et kraftsenter for byutvikling og vekst i tønsbergregionen. Som fusjonert selskap har vi en mer robust organisering. Sammen jobber vi for å styrke samarbeidet mellom kommune, det private næringslivet og andre aktører. Selskapet er organisert på en måte som sikrer fokus på omdømmearbeid, byutvikling og vekst for hele regionen.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap, og har partnere og medlemmer.

Selskapet er lokalisert på Bydelshuset i Tønsberg. Det er fem ansatte fordelt på 4,1 stillinger i selskapet, i tillegg til prosjektstillinger på arrangement.

 

Daglig leder:
Cecilie Bækken Sørumshagen

Omdømme- og kommunikasjonssjef:
Charlotte Svensen

Prosjektleder arrangementsansvarlig:
Camilla Mobakk

Prosjektleder byliv:
Marte Askeland

Prosjektkoordinator:
Anne Lene Haeselich