Omdømmeundersøkelse

Hva:
Omdømmeundersøkelsen ble i 2019 gjennomført av Opinion for tredje gang på oppdrag fra Tønsberglivet. Tønsbergregionen sammenlignes med hamarregionen, grenlandregionen, drammensregionenen og fredrikstadregionen. Det er et tilfeldig utvalg med respondenter på Østlandet som er med i undersøkelsen. I alle tre årene er det tønsbergregionen som troner på topp, og omdømmet styrkes stadig.

Når:
Hver høst

Hvorfor:
I tre år har vi jobbet strategisk med omdømmet til Tønsberg. Vi har tatt valg, målt og justert. Spesielt har vi jobbet med stolthet til egen region og å øke kjennskap og kunnskap om hva regionen er gjennom prosjekter, arrangement og kampanjer.

Tønsberglivet har en lang liste med omdømmeaktiviteter som gjennomføres i regionen i året. Innflytterfesten for nye innbyggere, Prøv Tønsberglivet der folk som bor utenfor regionen inviteres til å prøve Tønsberg, Teknologikonferansen, Færderfestivalen og Skjærgårdsmat.

Noen tenker at vi bare jobber med å skape liv gjennom fine arrangement. Men sannheten er at det ligger et strategisk valg bak det vi gjør. For eksempel er Færderfestivalen valgt ut for å øke kunnskap og kjennskap til byens beliggenhet, synliggjøre den flotte skjærgården og livet i byen. Vi lager informasjonsmateriell, kjører annonser utenbys og er til stede i media.  Alt vi gjør skal være med å styrke regionens bostedsattraktivet, næringsattraktiviet og besøksattraktivitet.