Omdømmeprosjektet

I vårt omdømmearbeid har arrangement vært brukt som et viktig virkemiddel for å jobbe for målene i strategien. Nå som det er begrensninger i muligheter for å gjennomføre store arrangement ser vi behov for å justere prosjektplanen og tilhørende budsjett for å få best effekt av omdømmearbeidet.

Tønsberglivet – Lev drømmen

Nå kjøres det en kampanje der vi skal synliggjøre at de som bor her i denne tiden vi er i faktisk bor midt i det veldig mange drømmer om. Vi skal friste de som bor i en liten leilighet i Oslo til å tenke: «Der skulle vi bodd». Sekundert vil vi også bidra til at folk tenker «Kanskje vi skulle reist dit i sommer?»

Vi har kjøpt inn 50 hengekøyer med Tønsberglivet-profilering som skal brukes førstkommende pinsehelg. Vi har gått ut lokalt og tilbydd hengekøyer til lokalbefolkningen. Krav: De må sende inn en søknad hvor de skriver hvor de skal overnatte, og at de underveis tar bilder/filmer og i etterkant skriver en sak som omgjøres til et intervju. Vi kobler dette på lokale aktører, og vi skal sende ut filmcrew til de mest spektakulære stedene. Resultatet skal bli en promo-film med ekte historier.  Dette ser vi skaper stort engasjement i lokalbefolkningen, og den redaksjonell omtalen har allerede startet.

I etterkant kjører vi ut kampanje i nasjonale medier hvor vi synliggjør at dette er «hverdagen» til folk som bor i Færder Tønsberg.

Prosjektet kobles deretter til «Lev Tønsberglivet du også – Bo i drømmen », og knyttes tett til «Færder Tønsberg 365».

Formål:

Målet er å synliggjøre bostedsattraktivitet. Sekundært vil kampanjen også fungere utmerket til å synliggjøre besøksattraktiviteten.

Hvordan:

Prosjektet er tredelt:

 1. Lokalt engasjement, stolthet til egen region
 2. Engasjement: Gjennomføring. Vi engasjerer mange, og får mye markedsføringsmateriell fra deltakere
 3. Markedsføring nasjonal, kjennskap og kunnskap til vår region i etterkant.

 

Prøv Tønsberglivet

Hva:
I juni kjøres det ut en stor kampanje i nasjonale kanaler der vi inviterer 3 familier eller par til å prøvebo Tønsberg 7.-9. august. De får dekket kost og losji. De melder seg på i et skjema, og vi plukker ut de vi mener er aktuelle. Disse følges at et filmteam gjennom en helg som er spekket av alt det positive i vår region. Båttur, restaurantbesøk, aktiviteter, lokalmat
Vi gjorde et tilsvarende prosjekt i 2018 med hell. Vi vurderer det slik at dette er et spesielt godt prosjekt å gjennomføre i år, og at det er en fin erstatning for den planlagte «Prøv Tønsberglivet-festen» i Foynhagen.

Formål:

Målet er å synliggjøre bostedsattraktivitet. Sekundært vil kampanjen også fungere utmerket til å synliggjøre besøksattraktiviteten.

Hvordan:

Prosjektet er tredelt:

 1. Oppmerksomhet rundt området vårt og nysgjerrighet: Søker deltakere
 2. Synliggjøre mangfold: Gjennomføring. Vi følger de i sosiale medier gjennom helgen.
 3. Bevis på hvor fantastisk det er: Sannhetsvitner gjennom film osv.

Deltakere etterlyses i en stor nasjonal kampanje. Målet med kampanjen er å få mange til å tenke «Jøss, det er jo drømmen å bo der – kanskje vi skal melde oss på». Denne skal selvsagt treffe mye bredere enn de som faktisk melder seg på. Målgruppa er unge mennesker i etableringsfasen på Østlandet. Det fristes med en helg med ulike boformer, kule aktiviteter og god mat. Alt dekkes. Kanskje har dere som våre partnere noe dere vil vise frem?

Vi plukker ut de vi ønsker å ha med på bakgrunn av innsendte søknader. Det er et fortrinn at de er gode til å ta bilder, skrive osv slik at de kan blogge fra oppholdet.  De følges med fimteam når de er her.

I etterkant lages det flotte filmer som fungerer som reklamefilmer for vår region, det spres i nasjonale kanaler.


Podcast – Tønsberg Talk

Det planlegges en podcast med ulike aktuelle tema om Tønsberglivet. Prosjektplan er under utarbeidelse. Kanskje har du forslag til tema? Vi tar gjerne i mot innspill.

Magasin

Det lages også i år et inspirasjonsmagasin som skal synliggjøre Tønsberg, og det den har å by på.


Prospekt Tønsberg

Tønsberg scorer høyt på bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. For å fortsette å beholde den sterke posisjonen som en attraktiv region er vi nødt for å sette fokus på arbeidsplasser, og skape flere arbeidsplasser.

Vi har kartlagt hva som er behovene, og har kommet frem til at vi bør samle fortrinnene med å velge Tønsberg/Færder som plass for å etablere arbeidsplasser i en nettportal, og knytte dette opp til en skikkelig kommunikasjonskampanje med målgruppe utenfor vår region. Dette prosjektet har fått tittelen «Prospekt Tønsberg».

Vi ser behovet for å drive markedsføring av regionens næringsattraktivitet, men før vi kan starte arbeidet må vi enes om hva vi vil fortelle om regionen, og ha felles informasjon tilgjengelig som det kan vises til. Dette har vært et behov som det vises til i mange sammenhenger.

Vi skal lage et prospekt over fortrinn ved å velge tønsbergregionen dersom man vil:

 • Starte bedrift i tønsbergregionen
 • Flytte en avdeling til tønsbergregionen
 • Flytte bedriften til tønsbergregionen


Færder & Tønsberg 365
 

«Færder og Tønsberg 365» er en satsning der vi skal øke bedriftsattraktiviteten og øke besøksattraktiviteten i våre to kommuner. Dette er et samarbeid mellom Tønsberglivet, Færder kommune, Tønsberg kommune, reiselivsaktører og frivillige lag. Prosjektet finansieres av kommunene.

Arbeidet er et resultat av en omfattende prosess der det er kartlagt hva som er behovet til regionen, og hvordan aktørene kan pakketere sine aktivitetsprodukter. Vi skal ha en nettbasert portal klar juni 2020. Dette kan gi regionen en viktig kraft i en tid der det blir viktig å synliggjøre norgesturisme. Vi skal stå klare til å vise frem alt det vi har å by på.

Overordnet mål:

 • Øke besøksattraktiviteten ved å synliggjøre hva Tønsberg og Færder kommuner har å tilby av opplevelser og aktiviteter.
 • Øke bedriftsattraktiviteten ved å gi reiselivsnæringen i regionen gode forutsetninger for å drive i regionen vår.

Hvordan:

 • Samle opplevelser og aktiviteter i en portal der beboere og besøkende får en svært god oversikt over det som skjer i Færder og Tønsberg området, og gjøre det enkelt å melde seg på aktiviteter.
 • Portalen skal gjøre det enkelt for aktører å synliggjøre seg, og sørge for enkel påmelding og betaling av aktiviteter.
 • Gi ut månedlige nyhetsbrev om hva som skjer i Færder og Tønsberg område
 • Markedsføre nyhetsbrev og portal


Digital skjærgårdsmatuke

Det er foreslått å arrangere en Digital Skjærgårdsmat uke som skal engasjere mange. Planen for dette arbeidet gjøres i samarbeid med Skjærgårdsmat så fort nye rammer kommer på plass.


Innbyggerfesten

Hva:

Vi skal også i år arrangere innbyggerfest der vi invitere alle som har flyttet til Færder og Tønsberg det siste året – til en hyggelig kveld med mat, drikke og underholdning – før vi avslutter med konsert i Foynhagen. Sist vi hadde det ble det skikkelig godt tatt i mot. 

I år har vi et ønske om å ta i bruk Kysten for det antall personer som blir tilltatt. På den måten kunne vi gjort nye innbyggere kjent med dampskipet, og alle hadde fått en omvisning i vår fantastiske skjærgård.

Formål:

Et av våre mål er å øke bostedsattraktiviteten. De som flytter hit kan være veldig gode ambassadører for Tønsberg-regionen, men også gode referansepersoner for hvordan vi kan bli bedre. Kampanjen med å invitere inn til fest har også en verdi i seg selv. Det gir et signal om at vi tar vare på folka våre, og skaper samhold. Arrangementet skal være med på å skape kunnskap og stolthet om regionen vår.

Tid og program:

Dato for arrangementet avhenger av hvordan anbefalingene rundt smittevern er fremover, og omrokkeringer på turer med Kysten. Foreløpig arbeidsdato er: 22. august. Dersom det ikke lar seg gjøre utsettes arrangementet, og det arrangeres på passende lokasjon.