Næringslivets pris

22. februar 2020
Foto: Tønsbergs Blad

 

Hva:

Tønsberglivet, Tønsberg Næringsforening og Tønsbergs Blad deler hvert år ut næringslivets pris til en bedrift i Tønsberg-regionen.

 

Når: 

Høsten

 

Hvorfor:
Poenget med prisen er å synliggjøre det gode næringslivet i regionen vår.