Næringslivets pris

Foto: Tønsbergs Blad

Hva:
Tønsberglivet, Tønsberg Næringsforening og Tønsbergs Blad deler hvert år ut næringslivets pris til en bedrift i Tønsberg-regionen.

Når:
Høsten

Hvorfor:
Poenget med prisen er å synliggjøre det gode næringslivet i regionen vår.