Mange og gode arbeidsplasser

Det er enkel tilgang til arbeidsmarkedet rundt oss, men det er også en god arbeidsdekning i regionen. Tønsberg har høy arbeidsplassdekning, over 130 prosent og Tønsberg scorer høyest i 2014 av Vestfoldkommunene.  Totalt er det 5 165 bedrifter i kommunen.

 

 

 

Tønsberg ser ut til å være en slags «magnet» i Vestfold. En stor andel av den sysselsatte befolkningen i nabokommunene jobber i Tønsberg.

-Telemarksforskning, 2014  

15 271 arbeidstakere pendlet til Tønsberg, mens 8 500 pendlet fra Tønsberg. Innpendlingen fra Nøtterøy kommune er spesiell stor. De tre kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg har et  tett integrert arbeidsmarked, med en høyt utdannet befolkning. Det er stor variasjon i type bedrifter, fordelt på både offentlig og private arbeidsplasser. Telemarksforskning peker på at det er en forholdvis høy andel innovative bedrifter i regionen.

 

Kilde: Telemarksforskning 

 

Vestfolds kjøkkenhage

I 2016 ble det vedtatt av Re og Tønsberg slås sammen i 2020. For næringslivet fører det til at Tønsbergregionen blir en av Norges største landbrukskommuner. Re har arealet og Tønsberg næringsmiddelindustrien. (http://www.tb.no/nyheter/tonsberg/re/ordforer-petter-berg-om-den-nye-storkommunen-dette-blir-vestfolds-kjokkenhage/s/5-76-383777)

Kystkommunene Tjøme og Nøtterøy slår seg sammen til Færder kommune i 2018.

 

 

Stolte tradisjoner

Tønsbergregionen har lange tradisjoner innenfor shipping, industri og handel.  Historien strekker seg tilbake til Vikingertiden, og byen slo seg for alvor opp som sjøfars- og handelsy allerede fra 1750 (lenke). Handel er fortsatt en viktig næring for regionen.

 

 

Kommunefakta Tønsberg

Kommunefakta Nøtterøy 

Kommunefakta Tjøme 

 

 

Kilder:

snl.no
ssb.no
kommuneprofilen.no
Telemarksforskning