Handlingsprogram for sentrum

Hva:
Handlingsprogram for sentrum. Offentlig privat samarbeid hvor vi jobber med oppgradering av ulike byrom i sentrum. Et prosjekt som går fra 2019-2021. Eksempler på tiltak som har vært gjennomført er lystak i Øvre Langgate og bymøbler på Torvet og Brygga.

For hvem:
Til glede for innbyggere og besøkende.

Hvor:
I sentrum

Når:
2019-2021

Hvorfor:
Bidra til oppgradering av gater og torv så Tønsberg kan tilby attraktive møteplasser og opplevelser i sentrum.