Handlingsprogram for sentrum

22. februar 2020

Hva:
Handlingsprogram for sentrum. Offentlig privat samarbeid hvor vi jobber med oppgradering av ulike byrom i sentrum. Et prosjekt som går fra 2019-2021. Eksempler på tiltak som har vært gjennomført er lystak i Øvre Langgate og bymøbler på Torvet og Brygga.

 

For hvem:

Til glede for innbyggere og besøkende.

 

Hvor:

I sentrum

 

Når:

2019-2021

 

Hvorfor:

Bidra til oppgradering av gater og torv så Tønsberg kan tilby attraktive møteplasser og opplevelser i sentrum.