Formål

29. oktober 2019

Det fusjonerte selskapet Tønsberglivet AS er et omdømme- og byutviklingsselskap. Selskapet er et aksjeselskap eid av Tønsberg kommune, næringslivet og andre aktører i Tønsbergregionen. Både handelsnæringen, restauranter og eiendomsutviklere er sterkt representert sammen med øvrig næringsliv i tønsbergregionen. Tønsberglivet AS skal være en arena hvor næringslivet sammen med kommunen jobber for å utvikle Tønsberg til en levende og attraktiv by i regionen. Overordnet mål er å styrke Tønsbergregionens bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet.

 

Våre felles mål:

Øke bostedsattraktiviteten

Øke næringsattraktiviteten

Øke besøksattraktiviteten