Det er hennes tur

22. februar 2020

Hva:
I forbindelse med TV-aksjonene 2020 arrangerte Tønsberglivet sammen gode støttespillere konferansen «Det er hennes tur» der overskuddet gikk til TV-aksjonen. Denne dagen ble scenen fylt med dyktige kvinner som snakker om et bredt spekter av viktige og spennende tema. Ved å delta støttet konferansedeltakerne en god sak, lærte noe nytt og møtte hyggelige folk.

 

Hvor:
Quality hotel Tønsberg

 

Når:

Oktober 2019

 

Hvorfor:

For Tønsberglivet er det viktig å være med å skape gode arenaer for nettverk og kunnskapsformidling. Tønsberglivet er med i prosjektgruppen til TV-aksjonen for å mobilisere næringsliv og befolkningen til å stå sammen om å hjelpe andre.