Bylivsprisen

22. februar 2020

Hva:
BYLIVsprisen har som formål å stimulere til økt byliv i Tønsberg sentrum og skal motivere private og offentlige utviklere av eiendommer og byrom til å ha mer fokus på bylivseffekter i sine prosjekter. Prisen skal være noe å strekke seg etter for organisasjoner eller personer for å ta initiativ til eller gjennomføre prosjekter som gir bylivseffekter.

 

For hvem:

BYLIVsprisen tildeles et prosjekt, arrangement, tiltak eller initiativ som har stor positiv betydning for byliv i Tønsberg sentrum.

 

Hvor:

I sentrum

 

Når:

23.mai 2020

 

Hvorfor:

Prisen skal stimulere til samarbeid, sammenheng og helhetstenkning og utfordre vanetenkning og etablerte sannheter.

Prisen skal bidra til å styrke BO – BESØK –BEDRIFT og skal gå ti kandidater som har utmerket seg på kort eller lang sikt.