Bylivsprisen

Hva:
BYLIVsprisen har som formål å stimulere til økt byliv i Tønsberg sentrum og skal motivere private og offentlige utviklere av eiendommer og byrom til å ha mer fokus på bylivseffekter i sine prosjekter. Prisen skal være noe å strekke seg etter for organisasjoner eller personer for å ta initiativ til eller gjennomføre prosjekter som gir bylivseffekter.

For hvem:
BYLIVsprisen tildeles et prosjekt, arrangement, tiltak eller initiativ som har stor positiv betydning for byliv i Tønsberg sentrum.

Hvor:
I sentrum

Når:
23.mai 2020

Hvorfor:
Prisen skal stimulere til samarbeid, sammenheng og helhetstenkning og utfordre vanetenkning og etablerte sannheter.
Prisen skal bidra til å styrke BO – BESØK –BEDRIFT og skal gå ti kandidater som har utmerket seg på kort eller lang sikt.