Valget falt på Tønsberg

Våre forfedre kunne slått seg ned hvor som helst, men de valgte Tønsberg. Vår beliggenhet er fantastisk, og det kan ingen ta fra oss. Fra sjøen og det gode liv er det snart bare en knapp time for å komme inn til Oslo. Det er enkel tilgang til arbeidsmarkedet rundt oss, men det er også en god arbeidsdekning i regionen. Tønsberg har høy arbeidsplassdekning, over 130 prosent og Tønsberg scorer høyest i 2014 av Vestfoldkommunene. Dessuten er boligprisene gode sammenliknet med Oslo. Kulturlivet er også godt i regionen, og på mange måter har de rett de som sier at vi bor i en liten storby.