Barn i byen

22. februar 2020

Hva:
Dette er et prosjektsamarbeid mellom Tønsberglivet og barnehagene i kommunen, hvor alle barnehagene to ganger i året gjennomfører et spesielt kunstprosjekt. Kunsten blir lansert på torvet med en liten fest hvor ordføreren står for åpningen, og kunsten blir deretter hengt opp i bybildet over en periode til glede for publikum.

I november hvert år går prosjektet ut på at barnehagene pynter store julehjerter som henges opp i julegranen på torvet i forkant av Julegrantenningen.

 

Hvor:
Tønsberg torv

 

Når:
Mai og november

 

Hvorfor:
Prosjektet har fokus på livsmestring og barns medvirkning, og skal bidra til at barna blir kjent i byen sin og føler seg trygge her.